Säkerhet

Lagring av data kan göras på många sätt och till många enheter. Förr var det band som gällde och numera skall det sparas i moln, vilken väg är egentligen den rätta? Ett företags data är affärskritisk först den dagen den skall återskapas och få kan då, oavsett storlek på företag, tänka sig att vänta i dagar på den. Det är därför bra att vara proaktiv och planera sin datalagring så att data finns kvar, efter t.ex. brand eller hård- och mjukvarufel. Vi på iniQ öppnar upp så att du blir framtidssäker.

Backup

Säkerhetskopiering är en nödvändig funktion för att säkra data oavsett om det gäller den enskilda användaren eller företaget, skillnaden är oftast mängden data. iniQ har lösningar oavsett behov, allt från traditionell mjukvarubackup till större effektiva hårdvarulösningar eller varför inte en kombination. Ett intressant alternativet kan vara att skippa traditionell backup och börja arbeta med BYOC (Bring Your Own Cloud), kontrollerad av företaget istället för individen.

Brandvägg

En oskyddad dator, ansluten till Internet, utsätts dagligen för oerhört många intrångsförsök från skadlig programvara, oftast utan att användaren märker något alls. Ett operativsystem som inte uppdaterats på länge har en mängd olika säkerhetshål i sig. Hålen används oftast av hackers för att komma över känslig data, plantera skadlig kod eller sprida virus och maskar. Utan en aktiv brandvägg dröjer det inte många minuter tills samtliga av företagets nätverksanslutna datorer blir infekterade av skadlig kod och i värsta fall underlag för kraftiga botnets. För det stora företaget till det lilla kontoret, har iniQ unika lösningar som levererar säkerhet, prestanda och bergfast tillförlitlighet.

Säkerhetsanalys

Förebyggande IT-säkerhet uppnås genom att låta erfarna experter utföra interna och externa säkerhetsanalyser/pentester av nätverken – i synnerhet de som nås via Internet. I system och applikationer detekteras dagligen nya säkerhetsbrister och tiden mellan upptäckterna, tills att IT-brottslingar börjar utnyttja dem, börjar närma sig noll. Svenska företag förlorar stora summor pengar varje år på grund av dataintrång, som beror på undermåligt byggd IT-säkerhet.

Övervakning

Av vilken anledning bör man egentligen övervaka sitt nätverk? Oftast är det för att se och förhindra intrång, upptäcka anomaliteter eller att upptäcka fel och påbörjan till fel. Att vara proaktiv och låta sig förvarnas innan ett problem uppstår, kan spara stora summor pengar på annars tidsödande felsökning. iniQ utför en analys tillsammans med företaget, för att sen implementera ett övervakningssystem som passar era behov.

Kontakta oss för mer information

Tveka inte att ringa oss eller skicka ett mail


Kontakta oss