Infrastruktur

Vi väljer att fokusera på företagets data, hur den lagras och sparas, hur den bäst och snabbast transporteras och hur den effektivast och säkrast behandlas. Fördelen med att skapa sig en klar bild över sin infrastruktur, gör att företaget snabbt kan förändra för att förbättra. Förutsättningarna till dynamik skapar iniQ genom att bygga en så stabil, säker och öppen lösningen som möjligt.

Lagring

Att lagra data är ibland ett nödvändigt ont men att göra det effektivt, dynamiskt och säkert, ett måste. iniQ är specialister på lagringslösningar och vi gör det möjligt för företaget att lagra större mängd data under längre tid, på ett ekonomiskt försvarbart sätt. Detta gäller oavsett om du vill lagra det lokalt, i ett moln eller både och.

Nätverk

Ett datanätverk är ett av de viktigaste infrastrukturerna i ett företag och all affärskritisk data går idag även vidare utanför det lokala nätverket. Att förbättra det redan befintliga nätverket utifrån dess knutpunkter och ge högre hastighet, men även säkerhet, borde därför vara en självklarhet. iniQ gör en full översyn av företagets befintliga lokala nätverk och rekommenderar därefter förbättringsåtgärder. iniQ tar därefter ansvar för planering och installation av hård- och mjukvara.

Virtualisering

Idag går det mesta att virtualisera, servers, applikationer och klienter, allt för enklare administration, säkrare drift och bättre totalekonomin. iniQ ger dig som kund valmöjligheten att på bästa sätt utnyttja kraften i den nya tekniken. Med bred erfarenhet kring virtualiseringsprojekt ser vi till att företaget förbättrar utnyttjandegraden i befintlig eller ny hårdvara, vilket förutom minskade kostnader även för miljön ger grönare IT. iniQ tar dig igenom hela projektet med förstudie, design- och processförslag, installation och driftsättning.

Kontakta oss för mer information

Tveka inte att ringa oss eller skicka ett mail


Kontakta oss